AGENCY & MARKKINOINTI

Terhi Ruutu, Founder

+358 (0) 40 184 8803

terhi@terhen.fi

MYYNTI & TAPAHTUMAT

Anna Velten, Partner

+358 (0) 44 712 9480

anna@terhen.fiSAUNAYHTEISÖ &
HANKKEET

Alina Mänttäri

+358 (0) 50 491 2725

alina@terhen.fi